Hiermee kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van Auto Netwerk Nederland

Op de door u aan ons via de website of MailChimp verstrekte contactgegevens is een privacyverklaring van toepassing die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt hier de privacyverklaring van Auto Netwerk Nederland raadplegen.

Met het geven van uw toestemming stemt u er mee in dat Auto Netwerk Nederland u periodiek informeert met aanbod over vacatures, evenementen, blogs, opleidingen & trainingen en de overige voor de automotive relevante dienstverlening van onze ANN relaties en business partners.

Klik op de link Uitschrijven-ANN-Nieuwsbrief om u direct uit te schrijven. (u kunt zich op een later moment altijd weer met dit of een ander mailadres inschrijven)
* geeft verplicht aan

Auto Netwerk Nederland kan de persoonlijke gegevens die u op dit formulier verstrekt gebruiken om de ANN Nieuwsbrief toe te zenden. Wij horen graag van u of u ook prijs stelt op eventueel telefonisch of e-mail contact over onze ruime mogelijkheden om uw producten of diensten, vacatures of evenementen onder de aandacht te brengen van ruim 15.000 professionals. Via zowel www.autonetwerknederland.nl als onze sociale media kanalen.

Email Marketing Powered by Mailchimp